A+ A-

Tubat fallopiane mund të bllokohen nga disa shkaqe të ndryshme si p.sh. infeksioni, operimet e mëparshme ,dhe disa probleme imunologjike.

Pas  eliminimit të zonës së dëmtuar në të dy skajet e shëndetshme mundë të kryhet anestomozia që të sigurohen tubat.

Megjithatë norma e shtatzënisë pas një operacion të tillë në qendra të përparuara përafërsisht  është 30% .

Kjo normë mund të jetë i ndryshëm sipas vendit dhe llojit të pengesave. Nëse pacienti më parë ka pasur një operacion të tillë ,atëherë  mjekët duhet të dinë si janë valët e tubave.

Disa nga pyetjet do të jenë si më poshtë:

A është bërë kirurgji laparoskopike ?

Pas lindjes sezeriane dhe normale a bëhet lidhja post-portum?

Një raport HSG (hysterosalpingography) do të jetë e nevojshme për të përcaktuar thellësinë e kanalit? Kanalet tub janë pothuajse 10-12 cm në madhësi. 5-6 cm do të jetë e nevojshme për të kryer ndryshim tubave.

Qëndrimi për ndryshim Tubali është 2 + 5 ditë ditë maksimumi pas operacionit, që arrijnë gjithsej deri me 7 dite.

Leave a Comment