A+ A-

Trajtim Steriliteti – Cmimet e Suksesit

Cmimet e Suksesit te Trajtimit:
Shkalla e suksesit të fertilizimit ne vitro dhe ne mikroinjeksion merret duke pjestuar numrin e çifteve të cilët kanë fëmijë me këto metoda nga numri i çifteve që fillojnë procesin e mjekimit. Shkalla e suksesit global e procedurave të tilla është përafërsisht 30%. Kjo përqindje reflekton mesataren e çdo grupit te moshave. Megjithatë, në qoftë se pacientët janë të ndarë në grupe sipas moshës, ka një shkalle suksesi të 60-70% në mesin e pacientëve të rinj midis 20-30 vjeç, rënie me 50% pas moshës 35 dhe në fund duke rënë në 25% pas moshës 40. Shkaku më i rëndësishëm i kësaj rënieje është mosha e përparuar dhe rezervat e vezëve të cilësisë dhe sasisë së reduktuar. Këto përqindje poashtu janë përfaqësuese për popullsine turke. Me fjalë të tjera, 30 të çdo 100 çifteve që fillojnë, në fund trajtimi mbaron me një fëmijë. Megjithatë, ajo do të jetë ç’orientuese për çdo pacient për të përdorur këtë përqindje kur vlerësohet gjendja e tyre, sepse shkaqet e sterilitetit(infertilitetit) dhe mosha nuk janë të njëjta për të gjithë pacientët që marrin trajtim.

Leave a Comment