A+ A-

 

Procedura e IVF/ICSI fillon me stimulimin e vezores së gruas me anë të injektimeve hormonale të cilat zgjasin afërsisht 10 ditë.Pacientja vjen në qendër çdo dy ditë dhe do të vëzhgohet nëpërmjet ekos.

Hapi tjetër do të jetë injektimi i HCG që do të lëshojë vezët dhe do të përgatisë pacienten për procedurën e rifitimit të vezëve.Brenda 36 orëve , procedura e rifitimit të vezëve do të bëhet , me pacienten nën efektin e anestezisë qetësuese.

Gjatë kësaj kohe , do të mblidhet sperma nga partneri mashkull dhe do të kryhet procedura e ICSI (mikroinjektimi i spermës në vezë) nga embriologjist.

Hapi tjetër do të jetë zhvillimi i embrionit.Kur embrionet të arrijnë fazën e 8 qelizave , një qelizë do të merret nga çdo embrion.

  • PGD-ja bën të mundur , shmangien e lindjes së fëmijëve me sëmundje të trashëguara pa future në rrezik përfundimin e shtatzanisë.
  • PGD-ja përmirëson pllenimin dhe shancet e shtatzanisë në prognozat e dobta të kurimit  IVF.
  • PGD-ja redukton mbi 4 raste dështimi në mbartësit e kromozomeve të ç’vendosura.
  • Aplikimi i PGD-së po përhapet shumë për momentin  në testimin e çrregullimeve të vona të presionit dhe në prodhimin e pasardhësve me HLA të përshtatur , sepse dhuruesit e mundshëm për fëmijë të tjerë , kërkojnë transplantimin e qelizës identike prejardhëse.
  • PGD-ja bën të mundur hyrjen e drejtpërdrejtë në vijat e qelizës kryesore të embrionit me genotipe normale dhe anormale , duke lejuar kështu kërkimin e mekanizmave primare të sëmundjeve , për të zhvilluar kështu disa lloje kurimesh për çrregullimet gjenetike , që nuk janë të kapshme për momentin.

 

Leave a Comment