A+ A-


Për gratë e reja me lloje të kancerit (gjirit,limfomat,etj) kemoterapia e nevojshme mund të jetë e dëmshme për funksionet ovariane.Nëse këto gra dëshirojnë të mbesin shtatëzënë në të ardhmen atëherë  një pjesë e vezoreve  mund të hiqet dhe të ngrihet.Kjo mundësohet me Laparoskopi.

Shtresa e jashtme e vezorës përmban vezë të shumta të cilat mund të përdoren për tu ngrirë dhe që nevojiten për procedurat e ICSI në të ardhmen.Kjo teknikë e re duket shumë premtuese

Leave a Comment