A+ A-


Myomat janë tumore jo-kancerioze të cilat burojnë nga tumoret e muskujve të mitrës.Mitra është  një muskul dhe myomat janë tumoret që vijnë nga indet e këtij muskuli.Kjo masë e muskujve është e nevojshme për të nxitur fëmijën jashtë mitrës.Myomat janë një nga sëmundjet më të shpeshta që shihen tek gratë.

Sipas statsitikave 20% e të gjitha grave kanë myome dhe ky numër te gratë mbi moshën 35  u rrit deri në 40%.Myomat zgjerohen drejt mitrës së jashtme disa prej tyre qëndrojnë në drejtim të brendshëm,ku ndodh gjakderdhja menstruale.Myomat e zgjeruara në anën  e brendshme të mitrës shkaktojnë gjakderdhje të çregulluara menstruale.

Ato në vazhdim mund të shkaktojnë gjatë gjakderdhjes menstruale edhe dhimbje. Kjo nuk është shkakë se pse myomat ndodhin.Por trashegemia është faktori i perbashkët.

Madhesia e myomave rritet në bazë të hormonit estrogjen.Hormoni është më aktiv gjerësa përdoren barna për infertilitet ose gjatë cikleve të IVF-së. Prandaj pacienteve me myoma nuk u jipen barna që mundësojne rritjen e estrogjenit.

Myomat gjithashtu mund të shkakëtojnë abort gjatë shtatëzanisë.Sot mendimi mjekesor preferon që myomat e zgjeruara në brendësi të mitrës të merren nga qe kjo rritë mundesinë për shtatëzani dhe zvogëlon mundesinë e abortit.Nëse myomat mbi 5cm janë të zgjeruara në drejtim të brendshëm dhe ato qëndrojnë në muskul gjithashtu duhet të hiqen.Kjo zakonisht bëhet tek pacientet që vuajnë nga infertiliteti.

Mund të përsëriten, edhe gjatë gjithë kohës numri tyre rritet.

shtë e njohur se tek disa paciente që kanë 40 myoma duhet të bëhen operacion .Nëse një paciente ka përfunduar familjen e saj dhe është afër menopauzës atëherë mënyra më sigurt për të shpëtuar pacientin nga operacionet e ardhshme është heqja e mitrës tërësisht .

Nëse nuk ka ndryshim në myoma pas menopauzës atëherë heqja e tyre nuk është e nevojshme .

Leave a Comment