A+ A-

1.Sa kohë pas stimulimit do të bëhet mbledhja e vezëve ?
Induksioni i ovulacionit mund të zgjas rreth 12 ditë.

2.Në lidhje me  monitorimin gjatë fazës së trajtimit të stimulimit:
a)Çfarë monitorimi bëhet gjatë fazës së trajtimit të stimulimit (p.sh. analizat e gjakut për estrogjen, për progesteron dhe hetime)?
Matja e gjëndrave dhe niveli i hormoneve në gjak do ta tregojnë kohën për aspirimin e oosites.
b)Çfarë do të shikoni  (në monitorim) për të vendosur kur të bëhet mbledhja e vezëve?
Monitorimi i përgjigjes(reagimit) së/të vezoreve është e kryer nga hetimet ultrasonike dhe nivelit të hormonëve të gjakut.
c)Sa vezë do të pritni në mbledhjen e vezëve.
10-12 vezë janë të pritura për tu rifituar.

3.Në lidhje me mbledhjen e vezëve :
a) A do të kem një anestezion gjeneral apo qetësim gjatë procedurës?
Do të keni qetësim gjatë marrjes së oosites dhe nuk do të ndjeni asnjë dhimbje.
b)Çfarë lehtësim të dhimbjes do të kem pas mbledhjes së vezevë?
Do t’ju nevojiten mbytësit e butë të dhimbjeve pas mbledhjes së oosites.

4.A duhet të bëjmë diçka për ta përmirësuar kualitetin e vezës dhe spermit. (p.sh. faktorët e jetës apo shtesë)
Në këtë situatë nuk ka asgjë për ta përmirësuar kualitetin e vezës dhe spermit. Lëreni duhanin nëse e përdorni.

5.Rreth transferimit të embrionit(frytit)/ Në lidhje me transferimin e embrionit (frytit)
a) Sa kohë pas mbledhjes së vezëve do të ndodh ky proces (në përgjithësi)?
Tranferimi i embrionit(frytit) bëhet 3 deri 5 ditë pas marrjes së oosties.
b)Sa qeliza pritni të jenë nga pra? (mirënjohës ndaj këshillës suaj në blastokist dhe vizim të asistuar)
Vizimi i asistuar është i diktueshëm megjithatë se kemi lazer(instrument lazer) dhe vizimi edhe i përfituar në femra mbi 35 dhe/ apo kur embrionet(frytet) kanë një zonë të trashë.
Vizimi poashtu është i përdorur kur pacienti ka pasur transplatime të shumta të mëparshme të deshtuara në ciklin IVF. Transferimi i blastocistës është e kryer në qendrën tonë në raste kur ka me shume se 10 vezë.
c)Sa embrione(fryte) pritni t’i transferoni ?
Ne zakonisht transferojme 2-3 embrione(fryte) në mitër
d) Si i ndani(klasifikoni) embrionet(frytet)?
Ndarja(Klasifikimi) i është e kryer në bazë të numrit dhe dukjes së qelizave (blastomerave)
e) Në çfarë kushte do ngrihet çdo rezerve e embrioneve (fryteve)?
Nëse embrionet rezervë janë të mira në formë dhe shërbyesi i blastomereve është i përshtatshëm kjo do të thotë se ata janë me vlerë për të(tu) ngrirë.

6.A do të marrë (apo a rekomandoni ju) ndonjë qetësues shtesë gjatë këtij cikli të ICSI-se (p.sh.: dozë të ulët aspirin, IVIG, hepa rin etj.)
Ne japim aspirin dhe kortikosteroide pas transferimit të embrionit (frytit).

7. Sa kohë pas transferimit të embrionit (frytit) do të bëhet e parrezikshme(sigurt) të rikthehem në shtetin tim?
Mund të udhëtoni 1-2 ditë pas transferimit të embrionit (frytit)

8. Ç’të bëj nëse kërkohet ndonjë mjekim pas transferimit të embrionit (frytit) – a do të më porositni mua para se të kthehem ne shtëpi?
Ne do t’i sigurojmë të gjitha mjekimet para se të shkoni nga Turqia.

9. Cilat jane rreziqet (duke i përfshirë efektet anësore) që duhemi të mbrohemi (të jemi të vetëdijshëm) nga ?
Çdo pacient reagon ndryshe ndaj stimulimit të vezoreve. Ndonjëherë, rastet mund të anulohen për shkak të reagimit të dobët të vezoreve apo për shkak të hiper stimulimit të vezoreve.
Një shkak tjetër kryesore për anulimin e qetësimit do të bëhet jo presenca e spermit në pacientin azospermik pas procedurës së testit biopsike (Micro-TESE)

Leave a Comment