A+ A-

gjendja azoospermia mund të shkaktojë, për shkak të shumë arsye dhe rezultati është se njerëzit nuk ka sperms në derdh. Teknika më e mirë për të zgjidhur këtë problem është mikro nxjerrjes testicular spermës (TESE mikro). Operacioni është bërë nga urologu dhe embryologist në të njëjtën kohë. Jinemed është një qendër e përparuar për këtë procedurë. Jinemed ka qindra e procedurave TESE mikro dhe normat e suksesit janë në 50%. Prandaj ne i këshillojmë njerëzit që të provoni këtë teknikë përpara se të çon në metoda të tjera për childwish.

Leave a Comment