Ivf Team

Professor Teksen CAMLIBEL,MD, FACOG (Fellow, American College of Obstetrics & Gynecology) EDUCATION High School: Science High School, Ankara, Turkey Medical School: Cerrahpaşa Medical School, Istanbul, Turkey OBSTETRICS & GYNECOLOGY INTERNSHIP 1974 – 75 Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, U.S.A. OBSTETRICS & GYNECOLOGY RESIDENCY 1975-79 Medical College of Ohio, Toledo, Ohio, U.S.A. FELLOWSHIP 1979-1981 Albany Med

Readmore

Prapësimi Tubal

Tubat fallopiane mund të bllokohen nga disa shkaqe të ndryshme si p.sh. infeksioni, operimet e mëparshme ,dhe disa probleme imunologjike. Pas  eliminimit të zonës së dëmtuar në të dy skajet e shëndetshme mundë të kryhet anestomozia që të sigurohen tubat. Megjithatë norma e shtatzënisë pas një operacion të tillë në qendra të përparuara përafërsisht  është 30% . Kjo normë mund të jetë i ndryshëm sipas vendit d

Readmore

Myomat

Myomat janë tumore jo-kancerioze të cilat burojnë nga tumoret e muskujve të mitrës.Mitra është  një muskul dhe myomat janë tumoret që vijnë nga indet e këtij muskuli.Kjo masë e muskujve është e nevojshme për të nxitur fëmijën jashtë mitrës.Myomat janë një nga sëmundjet më të shpeshta që shihen tek gratë. Sipas statsitikave 20% e të gjitha grave kanë myome dhe ky numër te gratë mbi moshën 35  u rrit deri n

Readmore

Shpim Ovarian

Shpues laparaskopik Ovarian (LOD).Shtresa e jashtme e vezorës do të shpohet nga 8 deri në 10 pozicione të ndryshme. Kjo ndryshon aktivitetet hormonale dhe FSH fillon të zhvillohet me të madhe.Vezët e prodhuara më shumë mirren, kjo  është pjesa thelbësore e trajtimeve të inferntilitetit.Në qendrat tona  50% e grave kanë mbetur shtatëzëne me anë të kësaj procedure. Kjo procedurë është referuar edhe për pacientët PCO

Readmore

Laparoscopia

Për të diagnosifikuar problemet e caktuara, një mjek duhet të shikojë drejtpërsëdrejti në abdomen dhe në organet riprodhuese ,kjo mund të bëhet me anë të laparaskopisë.Fjala Laparaskopi vjen nga fjala greke që do të thotë “të shikojmë në abdomen”.Laparoskopi është një teleskopë i vogël që futet në abdomen përmes një prerje të vogël.Ajo shëndritë abdomenin ku mjeku mund të sheh mbrendsinë.Laparaskopia m

Readmore