Kanceret e gjirit

  GENERAL SURGERY – Breast Cancers Breast cancers Following Fine Needle Aspiration Biopsy, core biopsy or a surgical biopsy on lesions that have been identified during examination or by imaging techniques, a range of suitable surgical options should be discussed with patients diagnosed with cancer. Breast and axilla-preserving surgery has replaced the radical surgical procedures used for cancer in the past. Breast-preserving surgery

Readmore

Kirurgji e Përgjithshme

General Surgery Jinemed Hospital performs laparoscopic surgeries, weight reduction procedures, reflux operations, anorectal interventions, etc. by board certified physicians. Please see selected procedures and email us for more information.

Readmore

Tooth Whitening

DENTISTRY – Tooth Whitening Tooth whitening is a procedure that lightens teeth and helps to remove stains and discoloration. Whitening is among the most popular cosmetic dental procedures because it can significantly improve the appearance of your teeth at much less cost and inconvenience than other techniques. Every day, a thin coating forms on your teeth and it picks up stains. Also, the outer layer of each tooth, called the enamel,

Readmore

Veneers porcelani

Porcelan me shtresë të hollë mbrojtëse (Laminate Veneers) Çfarë është kjo? Porcelan Laminate Veneers janë mbështjellse shumë të holla qeramike dhe lidhen në pjesën e përparme të dhëmbëve tuaj. Këto përdoren për të rregulluar difektet estetike të dhëmbëve ose të përputhjes së dhëmbëve( kafshatës). Defektet estetike të cilat mund të rregullohen me ketë metodë (venners) përfshin dhëmbe të cilët janë të

Readmore

Inlays dhe Onlays

DENTISTRY – Inlays and Onlays When a tooth has been moderately to extensively destroyed by decay, previous drilling, or fracture but there is still sufficient enamel remaining, one innovative way it can be restored is with a porcelain inlay or onlay. You can think of a dental inlay or onlay as being midway between a filling or a crown. Inlays or onlays are used when not enough tooth structure remains to support a filling, but the toot

Readmore

Implants

Implantet janë pajisje që zëvendësojnë rrënjët e dhëmbëve që mungojnë dhe përdoren për të mbështetur kurorat, urrat apo dhëmbë të vëna. Këto vendosen në kockën e nofullës tuaj me operacjon. Në shumicën e rasteve, implantet ndihet më natyrale dhe më të sigurta se cdo metodë tjetër për rivendosjen e dhëmbëve që mungojnë, si dhëmbët e vëna. Çelësi i suksesit të të gjith implanteve është proçesi i qu

Readmore

Gingivoplasti

Gingivoplasti përfshin riformimin mjekësor të indeve të gingivës përreth dhëmbit me gingivë të shëndetçme. Keto bëhen nga periodentistët tanë, të cilët janë specializuar në trajtimin e gingivës dhe strukturat e tjera ndihmëse të dhëmbit. Mund të ndihmoj duke i dhënë dhëmbit formë më natyrale. Kjo proçedurë mund të përdorët për të rreguluar keqformimet apo gingivën asimetrike të shkaktuar nga gjenetika, s

Readmore

mbushjet

DENTISTRY – Fillings Decay is not the only reason you may need a filling. Cracked or broken teeth, or teeth that are worn from unusual use — such as nail-biting, tooth grinding or using your teeth to open things — may also need fillings. Because of advances in dental adhesives, many cosmetic techniques can be done with less preparation (cutting) of the tooth’s enamel structure. Older dental materials were held in place by th

Readmore

protezat

Dhwmbwt e vwna janw mjeti i fundit pwr zgjithdje. Shumw njerwz tw cilwve mund ti duhen dhwmbw tw vwna pasi ato arrinjnw njw mosh tw caktuar, sepse humbja e dhwmbwve nuk wshtw njw proçes moshe. Nw qoftw se ju kujdeseni mirw pwr dhwmbwt tuaj dhe mbroheni ndaj swmundjeve tw mishrave, ju do tw jeni nw gjwndje ti mbani dhwmbwt tuaj pwr gjithw jetwn. Me materjale te reja dhe tekonogji tw avancuar, dentistwt mund tw bwjn dhwmbw qw pwrshtaten reha

Readmore

Kurorat

Çfarë janë këto? Një kurorë është një kapak ë formën e dhëmbit i cili vendoset mbi një dhëmb që është keq dëmtuar apo kalbur. Kurora  të cilës shumë njerëz i thonë këllëf, bëhet ti ngjaj dhëmbit tuaj. Kurorat mund të vihen për shumë arësye, por në përgjithesi kur dhëmbi është dëmtuar gjërësisht me kalbje apo me thyerje dhe materjali mbushës nuk mund ta zëvendësoj strukturën e dhëmbit që mungon d

Readmore